Cafe

Cafe Hiên Nhà

CHỦ ĐẦU TƯ

Private

ĐỊA ĐIỂM

Thủy Nguyên, Hải Phòng

DIỆN TÍCH

THÔNG TIN KHÁC

Giới thiệu về dự án

Phối cảnh 3D dự án

WE’VE DESIGNED COMFORTABLE AND LIVABLE HOMES FOR FAMILIES OF ALL SHAPES AND SIZES.

Ảnh thi công thực tế

WE’VE DESIGNED COMFORTABLE AND LIVABLE HOMES FOR FAMILIES OF ALL SHAPES AND SIZES.

Dự án liên quan khác

1 2 3 39 40